Teozofi Nedir?

VeraCharlesHOlcottBlavatskyVZhelihovsky-photoMadam Blavatsky’nin kendi ifadesiyle Teozofi’yi tam olarak tanımlayabilmek için öncelikle onu tüm yönleriyle ele almak gerekiyor. Teozofi, evrensel gerçeğin, sevginin ve bilgeliğin sahili olmayan uçsuz bir okyanusmuşcasına ışığını dünya üzerine yansıtmasıdır. Görünen ve görünmeyen doğa, ebedi güneş  ve tanrısal bilgeliktir. İnsanın düşünen bir varlık olmasından itibaren, öğretilen ve uygulanan tüm dinlerin ve felsefi görüşlerin temelinde var olan bilgelik Teozofi’dir. İnsanoğlundaki tanrısal kıvılcımın evrensel ruhla bir ve özünde aynı olduğunu söyleyen Teozofi tanrısal veya şeytani mucizelere inanmaz, hiçbir şeyi doğaüstü olarak kabul etmez. Doğa yasalarını çalışarak, bilime ve gerçeklere inanır. Teozofinin başlıca 3 amacı vardır:

1. Irk, renk, din veya sosyal konum ayrımı yapmaksızın insanın kardeşliği,
2. Evrensel bir ahlak oluşturma için eski dünya dinlerinin üzerinde ciddi bir çalışma,
3. İnsanlarda varolan tanrısal güçlerin çalışılması ve geliştirilmesi.

Kaynaklar:

The key to Theosophy H.P. Blavatsky 1889.